Disaineriks registreerimise tingimused

  1. Disainer tohib M21NSTREET 2023 moeshowl osaleda kollektsiooniga, mis on kõige varem loodud 2022 aasta oktoobris, kui seda pole veel ühelgi teisel moeshowl esitletud (sh M21NSTREET 2022 raames).

  2. On lubatud, et M21NSTREETil estitletavat kollektsiooni on enne 31. märtsi esitletud veel ÜHEL moeshowl (v.a M21NSTREET 2022 raames). Peale 31.märtsil osalemist võib disainer kollektsiooniga piiramatul arvul moeshowdel osaleda.

  3. Kollektsiooni võib luua kuni 3-liikmelise grupiga.

  4. Osaleda saavad kõik Tallinna koolide õpilased, kui disainerite koosseisus on vähemalt üks G5 koolide õpilane (Tallinna 21. Kool, GAG, TIK, Reaal, TPL).

  5. Kollektsioonis peab olema vähemalt 6 komplekti.

  6. Teemaks on TAAS(vaba)KASUTUS, seega ootame võimalikult keskkonnasäästlikku lähenemist. Taaskasutada võib enda ja second-hand poodidest ostetud riideid. Samuti võib kollektsiooni luua poekangastest, kuid soovitame teha materjalide valimisel keskkonnasäästlikke otsuseid.

  7. Täitma peab registreerumisvormi ja esitama korraldajatele demokomplekti kavandid (tähtaeg 12.02.2023).

  8. Kollektsiooni ideedele korraldajad piiranguid ei sea, kuid palume mitte levitada sõnumeid, mis võiksid teatud vähemusgruppi või kindlate poliitiliste vaadetega inimesi häirida või solvata. Jääme positiivseks ja rahumeelseks.

Demokomplekti tingimused

Kollektsiooni saab M21NSTREETile esitada saates meile kas kavandid (aktsepteerime neid nii füüsilisel kujul kui ka digitaalselt - saata m21nstreet@gmail.com) või esitades demokomplekti ühe osa (mõlema tähtaeg 12.02.2023) - valitud lahendus peab kajastama kollektsiooni ideed.

Esitatud materjal (demokomplekti osa / kavandid)...

  • edastab kollektsiooni üldist mõtet nt: disainer valib teemaks looduse; esitatud töö edastab mõtet värvide ja detailidega

  • näitab moeshow korraldajatele, et disainer on näinud tööga vaeva ja tema riideesemel on moeshowl osalemiseks sobiv kvaliteet

Demokomplekti osaks võib olla särk, seelik, püksid või mõni muu riideese, mille on disainer(id) ise loonud. Kavandid peavad olema disaineri joonistatud.

Demokomplekti osa antakse üle moeloojate koordinaatorile Oskar Speekile hiljemalt 12.02.2023 Samaks kuupäevaks ootame ka kavandeid, mida võib esitada nii füüsiliselt kui digitaalselt. Üleandmiseks sobiva aja kokkuleppimiseks võtavad disainerid Oskariga ühendust m21nstreet@gmail.com või Messengeri teel (Oskar Speek).

M21NSTREET 2023 korraldajad jätavad endale õiguse teha ülaltoodud reeglites muudatusi, kui selleks tungiv vajadus ilmneb.